Израда фотографија за све врсте докумената: личних карти, пасоша, возачких дозвола, интернационалних возачких дозвола, индекса, ђачких књижица, за визе за све земље. назад Пасаж, Мирка Томића 49, 37000 Крушевац
Тел: 037/418-280, 063/683-386