Дизајнирање и израда индетификационих картица, визит картица и позивница на фото папиру. Фотокопирање на дигиталној машини у колору и црно бело. Нудимо и пластифицирање и коричење ваших материјала назад Пасаж, Мирка Томића 49, 37000 Крушевац
Тел: 037/418-280, 063/683-386